رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست

سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست

تهران- ایرنا- «محمد فاضل» مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست، گفت: آموزش و پرورش باید شهروند جهانی تربیت کند.

تهران- ایرنا- «محمد فاضل» مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست، گفت: آموزش و پرورش باید شهروند جهانی تربیت کند. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، فاضل در اختتامیه هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد ویژه دانش آموزان، فرهنگیان و دانشجو معلمان که در مدرسه دارالفنون برگزار شد، افزود: فرهنگ استفاده از رسانه های مختلف در مدارس و آموزش و پرورش را باید فراهم کنیم.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش تصریح کرد: می توانیم امیدوار باشیم تا زمینه تحقق بخشی از برنامه درسی و سند تحول آموزش و پرورش را در زمینه بهره گیری از تجهیزات و فضای مجازی ایجاد کنیم.
وی افزود: همه باور داریم رسالت امروز آموزش و پرورش، تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست بلکه آموزش و پرورش امروز با توجه به پیچیدگی فناوری ها باید رسالت انطباق با این فناوری ها را به خوبی انجام دهد.
مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت: فضای مجازی توانسته است استمرار فضای حقیقی در محیط فردی و اجتماعی را محقق کند.
وی با تأکید بر اینکه باید آموزش و پرورش شهروند جهانی تربیت کند، تصریح کرد: مهارت سازگاری با محیط جهانی با در نظر گرفتن از بین رفتن مرزها باید انجام شود و شهروندی خلاق به وجود آورده و مهارت کارآفرینی را در آموزش و پرورش ایجاد کند.
شبد**1953 ** 1095
رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست