Home

ظرفیت کارخانه تولید رینگ آلومینیوم رفسنجان به 100 درصد رسید

کرمان - ایرنا - فرماندار رفسنجان گفت: یکی از کارخانه های نیمه تعطیل در رفسنجان بزرگترین کارخانه تولید رینگ آلومینیوم در خاورمیانه است که در چند ماه گذشته با تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات به این واحد از سوی دولت، ظرفیت تولید کارخانه که به 50 درصد رسیده بود به 100 درصد رسیده است.