Home

عملیات مبارزه با موش صحرایی در تاغزارهای آران و بیدگل آغاز شد

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از آغاز عملیات مبارزه با موش صحرایی در 110هکتار از تاغزارهای این شهرستان خبر داد.

عملیات مبارزه با موش صحرایی در تاغزارهای آران و بیدگل آغاز شد