Home

بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی مراغه

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر بهداشت در بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و طرح های در حال اجرای دانشکده علوم پزشکی مراغه تاکید کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مناسب در مراکز درمانی و تشخیصی، مردم با خیال راحت از آنها استفاده کنند و به مراکز درمانی مرکز استان مراجعه نکنند.