Home

امام جمعه موقت بجنورد: آل سعود خائن حرمین است

بجنورد - ایرنا - امام جمعه موقت بجنورد گفت: جنایت های آل سعود با همکاری آمریکا در یمن و سوریه مصداق بارزی از این موضوع و مطلب مهم است که مقامات این کشور خادم حرمین نیستند بلکه خائن حرمین هستند.

امام جمعه موقت بجنورد: آل سعود خائن حرمین است
  test