رویدادهایی که روز شنبه در گلستان خبری می شود

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
رویدادهایی که روز شنبه در گلستان خبری می شود

گرگان - نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی، آیین گرامی داشت شهدای منا و پیگیری خسارت بارش ها از مهمترین رویدادها و پیگیری های امروز شنبه در استان گلستان است.

گرگان - نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی، آیین گرامی داشت شهدای منا و پیگیری خسارت بارش ها از مهمترین رویدادها و پیگیری های امروز شنبه در استان گلستان است. کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان
- آیین گرامی داشت شهدای منا در بندرترکمن
- پیگیری خسارت بارش ها و سیلاب های پنجشنبه شب و بامداد جمعه در نقاط مختلف استان گلستان
** خبرگزاری جمهوری اسلامی استان گلستان آمادگی دارد برنامه ها و رویدادهای خبری روزانه استان را در قالب یک بسته خبری ساعت هشت صبح هر روز اطلاع رسانی کند.
سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی و دیگر بخش ها می توانند برنامه های خبری روزانه خود را از طریق شماره تلفن 32159300 و 32152005 و تلفکس 32152006 به خبرگزاری جمهوری اسلامی استان گلستان اطلاع دهند.
1648
از: ایرنا
رویدادهایی که روز شنبه در گلستان خبری می شود