1484 نفر در آران و بیدگل بیمه قالیبافی هستند

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
1484 نفر در آران و بیدگل بیمه قالیبافی هستند

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل گفت: تعداد یک هزار و 484 نفر بیمه شدگان قالیبافی در شهرستان آران و بیدگل هستند.

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل گفت: تعداد یک هزار و 484 نفر بیمه شدگان قالیبافی در شهرستان آران و بیدگل هستند. سعیدرضا یاسمیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سهم دولت در پرداخت بیمه قالیبافان 20 درصد و سهم بیمه شده هفت درصد است.
وی با اشاره به این که میزان کمک دولت به ازای هر نفر ماهیانه حدود یک میلیون و400 هزار ریال است افزود: در یک سال گذشته دولت جمعا 25 میلیارد ریال به بیمه قالیبافان در شهرستان آران و بیدگل کمک کرده است.
وی هم چنین تعداد بیمه شدگان مساجد را در شهرستان 65 تن برشمرد و گفت: این بیمه مربوط به خادمان ثابت مساجد است.
یاسمیان با بیان این که سهم دولت در پرداخت این بیمه 20 درصد و سهم بیمه شده هفت درصد است افزود: میزان کمک دولت در یک سال گذشته بالغ بر یک میلیارد ریال در این شهرستان بوده است.
وی هم چنین تعداد بیمه شدگان کارگران ساختمانی این شهرستان را یک هزار و 715 تن برشمرد و گفت: سهم بیمه شده هفت درصد و میزان معافیت 20 درصد است.
وی جمع بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی آران و بیدگل را 23 هزار و 807 تن برشمرد و بیان کرد: کل جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) در شهرستان 74 هزار تن است.
شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در فاصله شش کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.
7408/7472
1484 نفر در آران و بیدگل بیمه قالیبافی هستند