Home

رسانه های فاسد،ایمان و وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند

قم- ایرنا - آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با بیان اینکه رسانه های فاسد، عقاید، اخلاق، ایمان و وحدت مسلمانان را نشانه گرفته و در حال بمباران آن هستند،افزود:باید در مقابل شبهه های آنها که اغلب نیز تازگی ندارد، آماده مقابله بود، به خصوص در مقابل تکفیری ها که بزرگترین خطر برای جهان اسلام هستند.