Home

حوادث اولین عامل مرگ کودکان ایرانی است/مرگ در جاده معادل سقوط روزانه یک هواپیما

تهران-ایرنا-معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نخستین عامل مرگ کودکان کشور، حوادث و سوانح است که بیشتر این حوادث در مناطق روستایی رخ می دهد و قابل پیشگیری است.

حوادث اولین عامل مرگ کودکان ایرانی است/مرگ در جاده معادل سقوط روزانه یک هواپیما