توسعه تعاون، بهره وری را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد

تهران- ایرنا- معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید، توسعه بخش تعاون در کشور نه تنها بهره وری را افزایش می دهد بلکه منجر به کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده خواهد شد.

توسعه تعاون، بهره وری را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد