رویکرد ناجا از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است

یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
رویکرد ناجا از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است

کرمان -ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: رویکرد نیروی انتظامی از تک بعدی به چند بعدی و از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است.

کرمان -ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: رویکرد نیروی انتظامی از تک بعدی به چند بعدی و از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است. به گزارش ایرنا سردار سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه در جشنواره اسناد و آثار نظم و امنیت استان کرمان افزود: رویکرد نیروی انتظامی در عصر ارتباطات و دهکده جهانی به صورت ماهوی تغییر یافته است.
وی ادامه داد: رویکرد نیروی انتظامی بر محور جلب هر چه بیشتر مشارکت مردم در امنیت تغییر یافته زیرا این نیرو به درستی درک کرده که برای ایجاد امنیت پایدار نیاز به همراهی مردم است.
وی تصریح کرد: پدران و مادران شاغل و فرزندان تا حدودی رها شده و نیز نبود گفتمان مناسب بین آنها از مشکلات جامعه ماست و برای پیشی گرفتن از پدیده های اجتماعی باید به مداخله های پیشگیرانه روی آورد.
وی گفت: مداخله های اجتماعی نیروی انتظامی به معنای اقدامات عوام گرایانه نیست و باید مداخلات هوشمندانه در این زمینه مد نظر باشد.
سردار منتظرالمهدی ایجاد مراکز مشاوره نیروی انتظامی را نمونه ای از مداخلات هوشمندانه نیروی انتظامی دانست و ادامه داد: تاکنون در 600 کلانتری دوایر مشاوره و مددکاری راه اندازی شده است.
وی افزود: سال گذشته 400 هزار پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی در کشور ارجاع شده که بیش از 70 درصد منجر به مصالحه شده و از رویه های اجرایی و قضایی خارج شده است.
وی امنیت اجتماعی و عمومی را از ابعاد امنیت برشمرد و گفت: امنیت اجتماعی مبتنی بر هنجارها و رفتارهای فردی و جنس آن وفاقی است و در حقیقت پلیس در آن نقشی ندارد.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت عمومی که امری توافقی است بر اساس قانون موجود در کشور اقدام می شود.
سخنگوی ناجا اظهار کرد: اینکه پلیس صرفا کار انتظامی انجام دهد و کاری به فرهنگ نداشته باشد کاملا اشتباه است.
وی ادامه داد: دانشکده ها و اندیشکده های نظامی در حال حاضر زودتر از دروس نظامی و انتظامی، دروس فرهنگی و آموزشی را ارائه می کنند تا با استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای، هزینه های انتظامی کاهش یابد.
سردار منتظرالمهدی از امنیت و آرامش به عنوان دو کلمه طربناک یاد کرد و گفت: این دو کلمه همواره با یکدیگر می آیند.
وی یادآور شد: افزایش جرم و کج روی به کمترین میزان نیز آرامش و آسایش جامعه را دستخوش خود قرار می دهد و با بروز این پدیده ها، سرمایه اجتماعی نیز کاهش می یابد.
وی گفت: از آنجا که امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد در رشد و بالندگی جامعه اثرگذار است، توجه به پدیده های جرم و کج روی ها از نان شب نیز واجب تر است.
وی به روند شکل گیری نیروهای امنیتی در دوره های تاریخی مختلف اشاره کرد و ادامه داد: پلیس با شمایل کنونی در زمان ناصرالدین شاه و از 100 سال قبل ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: امنیت امروز را مدیون کسانی هستیم که جان خود را در راه ایجاد امنیت فدا کرده اند.
جشنواره اسناد و آثار نظم و امنیت استان کرمان در محل مجموعه اندیشه فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد.
20 هزار سند خطی نظم و امنیت در این جشنواره جمع آوری شده است.
/1352/7440/3029
رویکرد ناجا از مامور و معذور به مسئول و آگاه تغییر یافته است