Home

مجموعه ای از کتاب های جدید دوره متوسطه دوم در راه مدرسه

تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموعه ای از کتاب های درسی جدید در دوره دوم متوسطه و در پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی همزمان با آغاز سال تحصیلی 95 - 96 در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

مجموعه ای از کتاب های جدید دوره متوسطه دوم در راه مدرسه