Home

برداشت خرمای دیمی در ابوزید آباد آران و بیدگل آغاز شد

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: برداشت خرمای دیمی ارگانیک در هشت هکتار از اراضی کشاورزی منطقه چاه عروس ابوزید آباد آران و بیدگل آغاز شد.

برداشت خرمای دیمی در ابوزید آباد آران و بیدگل آغاز شد