Home

معاون اداره کل ارشاد خوزستان:موسیقی و نغمات هدیه خداوند است

اهواز - ایرنا - معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اهمیت وجود موسیقی در زندگی بشر گفت: هنر هدیه خداوند است برای همین موسیقی و نغمات نیز به عنوان بخشی از هنر، هدیه خداوند است.

معاون اداره کل ارشاد خوزستان:موسیقی و نغمات هدیه خداوند است