بازدید بعیدی نژاد از کنسولگری ایران در لندن برای بررسی راههای ارتقاء کیفیت خدمت رسانی کنسولی

لندن - ایرنا - حمید بعیدی نژاد، سفیر کشورمان در انگلیس روز پنجشنبه ضمن بازدید از کنسولگری ایران در لندن، با برخی از ایرانیانی که برای دریافت خدمات کنسولی مراجعه کرده بودند، دیدار و گفت وگو کرد.

بازدید بعیدی نژاد از کنسولگری ایران در لندن برای بررسی راههای ارتقاء کیفیت خدمت رسانی کنسولی