تیراندازی در دبیرستان تگزاس آمریکا یک کشته به جاگذاشت

تهران- ایرنا- تیراندازی روز پنجشنبه در دبیرستانی در 'آلپین' تگزاس آمریکا دست کم یک کشته به جا گذاشت.

تیراندازی در دبیرستان تگزاس آمریکا یک کشته به جاگذاشت