Home

2500 هزار متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد

اصفهان - ایرنا - محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود شب گذشته بیش از 2500 متر دام صیادی از سطح دریاچه سد زاینده رود جمع کردند.