2500 هزار متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
2500 هزار متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد

اصفهان - ایرنا - محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود شب گذشته بیش از 2500 متر دام صیادی از سطح دریاچه سد زاینده رود جمع کردند.

اصفهان - ایرنا - محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود شب گذشته بیش از 2500 متر دام صیادی از سطح دریاچه سد زاینده رود جمع کردند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، همچنین مجموعه ای از ادوات صید از متخلفان کشف و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل شد.
صید ماهی در دریاچه سد زاینده رود، دریاچه سد تنظیمی زاینده رود و سد حنا ممنوع است و متخلفان به دادگاه معرفی می شوند.
براساس اعلام محیط زیست اصفهان، در سایر نقاط نیز پروانه صید ماهی بصورت ماهانه و در حد صید پنج قطعه ماهی با قلاب صادر می شود.
ماهی های کپور و زردپر بیشترین گونه ماهی است که در دریاچه زاینده رود وجود دارد.
منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود زیستگاه بسیاری از گونه های ماهی ،آبزیان و پرندگان مهاجراست.
منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود با مساحت 35 هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان واقع است.
پ/8114 / 1339
2500 هزار متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد