بلاروس خواستار پایان غیبت 8 ساله سفیر آمریکا شد

مسکو - الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس ضمن تاکید بر اهمیت مشارکت راهبردی این کشور با روسیه همزمان با توسعه مناسبات بین مینسک و غرب، خواستار پایان غیبت هشت ساله سفیر آمریکا در بلاروس شد.

از: ایرنا
بلاروس خواستار پایان غیبت 8 ساله سفیر آمریکا شد