Home

زندانی فراری در دریا غرق شد

ساری-ایرنا- رئیس کمیته پیشگیری از کاهش غریق در نقاط حادثه خیز شنا در بابلسر گفت: جنازه فرد مفقود شده که عصر روز دوشنبه در دریای خزر کشف شده است مربوط به فردی بنام (ع -س) یک زندانی فراری است.

زندانی فراری در دریا غرق شد
  test