رویدادهای خبری امروز سه شنبه 23 شهریور در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز سه شنبه 23 شهریور چند رویداد در استان کردستان خبری می شود که مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تامین اجتماعی از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری امروز سه شنبه 23 شهریور در کردستان