شهرستان آران و بیدگل عضو مجمع شهرداران راه ابریشم شد

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
شهرستان آران و بیدگل عضو مجمع شهرداران راه ابریشم شد

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - سخنگوی شورای شهر آران و بیدگل از عضویت شهرستان آران و بیدگل در مجمع شهرداران راه ابریشم خبر داد.

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - سخنگوی شورای شهر آران و بیدگل از عضویت شهرستان آران و بیدگل در مجمع شهرداران راه ابریشم خبر داد. احمد رضا سعیدی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شهرستان آران و بیدگل در مسیر راه ابریشم قرار دارد و با توجه به اسناد تاریخی ثبت شده، این شهرستان ترکیبی از دو شهر بسیار قدیمی در کنار دریاچه نمک، با میراث فرهنگی غنی و سنتی و همچنین تفکر انسانی است.
وی افزود: در همین راستا توافقنامه ای بین حسن ستاری، شهردار آران و بیدگل و پروفسور یانگ هون کواک، رییس سازمان شهروند جهانی(WCO) و مجمع شهرداران راه ابریشم(SRMF)امضا شد و در این توافقنامه شهرستان آران و بیدگل به صورت رسمی به عنوان عضوی از مجمع شهرداران راه ابریشم در آمد.
وی خاطرنشان کرد : امید است با امضای این توافقنامه بتوانیم جهش مطلوبی را به سوی ارتقای شهر زیبای صلح جهانی یعنی آران و بیدگل فراهم کنیم و در جایگاه واقعی خود قرار بگیریم.
مجمع شهرداران جاده ابریشم از سوی مجمع جهانی شهروندان پایه گذاری شد که اکثر نمایندگان آن از شهرهای در امتداد جاده ابریشم هستند. هدف این مجمع ارتقای توسعه هماهنگ فرهنگ گردشگری، اقتصاد و دیگر امور اجتماعی در شهرهای مرتبط بوسیله سازماندهی ارتباطات در میان سازمان های تجاری، مقامات حکومتی و اتحادیه های غیر حکومتی در شهرهای سراسر دنیا است.
7408/7472
شهرستان آران و بیدگل عضو مجمع شهرداران راه ابریشم شد