Home

شهرستان آران و بیدگل عضو مجمع شهرداران راه ابریشم شد

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - سخنگوی شورای شهر آران و بیدگل از عضویت شهرستان آران و بیدگل در مجمع شهرداران راه ابریشم خبر داد.

شهرستان آران و بیدگل عضو مجمع شهرداران راه ابریشم شد