کارخانه ویس جیرفت پنج سال پیش تعطیل شده بود

جیرفت - ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان درباره تعطیلی کارخانه ویس جیرفت که در برخی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد گفت: این کارخانه پنج سال پیش تعطیل شده بود و سال 92 در نشستی که با سرمایه گذار بخش خصوصی داشتیم مالک فعلی، این کارخانه را خریداری کرد.

کارخانه ویس جیرفت پنج سال پیش تعطیل شده بود