Home

«دنگ شو» یی ها از گذشته، حال و آینده ی خود گفتند

تهران- ایرنا- اعضای گروه «دنگ شو» درباره ی جدایی خوانندگان پیشین این گروه، کارهای آینده و حال و هوای امروز این گروه توضیح دادند.

«دنگ شو» یی ها از گذشته، حال و آینده ی خود گفتند