معاون وزیر: نظام برنامه ریزی در آموزش و پرورش احیا شد

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
معاون وزیر: نظام برنامه ریزی در آموزش و پرورش احیا شد

کرمان - ایرنا - معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از کارهای خوبی که وزیر آموزش و پرورش انجام دادند این بود که نظام برنامه ریزی را در آموزش و پرورش احیا کردند.

کرمان - ایرنا - معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از کارهای خوبی که وزیر آموزش و پرورش انجام دادند این بود که نظام برنامه ریزی را در آموزش و پرورش احیا کردند. به گزارش ایرنا علی زرافشان روز پنجشنبه در گردهمایی معاونان، کارشناسان آموزش و کارشناسان گروه های آموزشی متوسطه، نظری، فنی حرفه ای و کاردانش استان کرمان افزود: لذا کمیته های برنامه ریزی که در سطح استان و منطقه تعریف شده اختیاراتی برای آنها دیده شده که این اختیارات با نگاه کاهش تمرکز از وزارتخانه آغاز می شود و به مدرسه می رسد، به این جهت که تصمیم گیری ها باید محلی صورت گیرد.
وی گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش پوشش حداکثری دانش آموزان است و بیش از 105 مدرسه یک دانش آموزی در کشور داریم، حتی اگر در یک روستا یک دانش آموز داریم مجاز به تعطیل کردن کلاس نیستیم.
وی بیان کرد: در وزارت آموزش و پرورش طرحی اجرا می شد که آن طرح مدارس لازم توجه بوده یعنی با مقایسه شاخص ها در سطح ملی اگر می خواهیم توسعه ملی انجام شود باید به مدارس مناطق محروم توجه ویژه کنیم که حاصل این اقدام به تشکیل کمیته مناطق محروم وزارت آموزش پرورش و دبیری مناطق محروم ریاست جمهوری و مشارکت همه دستگاه هایی که در حوزه آموزش پرورش فعال هستند، انجامید.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی 95-96 برای ما دو جهت دارد اول اینکه مراقبت و نظارت بر استقرار همه کارهایی شود که در یک سال انجام شده، یعنی برای اینکه بتوانیم پایه دهم را مستقر کنیم در طول این سال نظارت کنیم این پایه به خوبی برگزار شود.
وی بیان کرد: دیگر اینکه تدبیری برای سال آینده بیندیشیم و بدانیم در پایه یازدهم چه دروسی باید تدارک ببینیم برای اینکه در سال آینده به شکل مطلوب اجرا شود.
زرافشان افزود: در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در سال آینده دو پایه جدید دهم و یازدهم و سال بعد پایه دوازدهم را داریم اما در شاخه نظری علاوه بر پایه یازدهم و دوازدهم پایه پیش دانشگاهی را هم داریم که ساختار جدید کاملا در آن پیاده می شود.
وی بیان کرد: از سال 95-96 باید برای استقرار پایه دهم در سال 96-97 تدبیر کنیم و اولین دستور کار تنظیم اجرایی مدیریتی برای سال آینده است که باید از اول مهر آغاز شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سند تحول بنیادین باید دستور کار روزانه ما باشد و در این سند بحث های متفاوتی آمده که بیشتر جنبه رویکردی دارد و تدبیر و مدیریت برنامه ریزی و توجه را طلب می کند تا به سمت عملیاتی شدن برود.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: سه نکته در سند تحول وجود دارد اول اینکه چشم انداز آموزش و پرورش که در سند تحول آمده می گوید نظام تعلیم و تربیت چگونه باشد، پس از آن مدرسه آمده که ویژگی هایی برای آن ذکر شده که اگر مدرسه به سمت این ویژگی ها برود متعالی می شود.
وی گفت: مدرسه دارای قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی و دارای قدرت خود ارزیابی باشد زیرا با خود ارزیابی است که می شود وضع موجود را تعیین کرد.
وی افزود: مدرسه مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر و مشارکت جو است و باید از تمام ظرفیت ها برای کار خود استفاده کند لذا ویژگی های ذکر شده که می تواند دستور کار ما قرار گیرد یکی از سیاست های دکتر فانی است.
زرافشان تاکید کرد: اگر دنبال تحول در وزارت آموزش و پرورش باشیم باید از کلاس درس شروع کنیم و با توجه به فصل چهارم سند تحول نکته اول این است مدرسه را عملیاتی و اجتماعی کنیم.
وی گفت: نکته دوم از نظر سند تحول این است که مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده خودش در حال یاددهی و یادگیری است، همانطور که سند تحول برای یادگیرنده هدف تعلیم و تربیت را دسترسی به حیات طیبه ذکر کرده از مدرسه هم به عنوان جلوه ای از حیات طیبه یاد می کند.
وی افزود: رویکرد سند تحول در تربیت به معنای عام این است که یادگیرنده خود به اصلاح وضع موجود بپردازد که روش و رویکرد تحقق این هدف یادگیری مبتنی بر هدف یا موقعیت محور است.
معاون وزیر آموزش و پرورش نکته سوم در این زمینه را ساحت های وجودی عنوان کرد و گفت: در گذشته فقط ساحت علمی داشتیم یعنی اینکه دانش آموزان فقط در زمینه علمی تقویت شوند که امروز تبدیل به 6 ساحت شده، ساحت زیبایی شناختی و هنری، زیستی و بدنی، تربیت دینی و اخلاقی، اقتصادی و حرفه ای که به ابعاد وجودی یادگیرنده اضافه شدند و باید به تمام ساحت ها به طور یکسان توجه شود.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال در جامعه دانش آموزی امروزی بیش از 21 درصد بچه ها از چاقی رنج می برند که به خاطر عدم توجه به ساحت زیستی و بدنی است.
زرافشان گفت: سال هاست که آموزش و پرورش های دنیا به این نتیجه رسیده اند یادگیری برای دانستن به تنهایی کافی نیست و یونسکو سه ستون به ستون قبلی اضافه کرد، یادگیری برای دانستن، برای بکار بستن، برای زیستن و با دیگران زیستن بوده که دو ستون مهم آن یادگیری برای زیستن و یادگیری برای با دیگران زیستن است.
وی تصریح کرد: نخبگان کشور فقط المپیادی ها نیستند اگر به ساحت اقتصادی حرفه ای توجه کنیم می بینیم دانش آموزان کاردانش سرآمد ساحت اقتصادی، حرفه ای هستند.
7420/3028
معاون وزیر: نظام برنامه ریزی در آموزش و پرورش احیا شد