اعتراض عمومی در الجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی در یک کتاب درسی

جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
اعتراض عمومی در الجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی در یک کتاب درسی

تهران-ایرنا - در پی واکنش های عمومی گسترده درالجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی به جای فلسطین در یک کتاب درسی مقامات آموزش و پرورش این کشور اقدام به جمع آوری این کتاب کردند.

تهران-ایرنا - در پی واکنش های عمومی گسترده درالجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی به جای فلسطین در یک کتاب درسی مقامات آموزش و پرورش این کشور اقدام به جمع آوری این کتاب کردند. به گزارش خبرنگار ایرنا درج نام رژیم صهیونیستی در نقشه به جای فلسطین در کتاب جغرافی جدید پایه اول راهنمایی موجب جنجال در این کشور شد و وزارت آموزش و پرورش ناگزیر شد علاوه بر جمع آوری این کتاب از مدارس پرونده تحقیقات خاصی را در این زمینه باز کند.
وزارت آموزش و پرورش الجزایر پنج شنبه طی بیانیه ای اعلام کرد : به دنبال کشف وجود یک اشتباه در کتاب درسی جغرافیای سال اول راهنمایی این وزارتخانه تصمیم به جمع آوری کتاب از سطح مدارس و تحقیق و بررسی قضایی دراین باره گرفته است.
دراین بیانیه تاکید شده نسخه پیشنهادی وزارتخانه برای چاپ فاقد چنین خطایی بوده و مسئولیت کامل این اشتباه برعهده ناشر آن می باشد.
این وزارتخانه از دانش اموزان خواست کتاب های خود را به مدارس تحویل دهند تا جهت اصلاح این اشتباه اقدام شود.
نوریه بن عبریط وزیرآموزش وپرورش الجزایرپیش ازاین از تعیین کمیته کارشناسی ویژه ای برای بررسی محتوای کتاب های پیشنهادی پیش از تایید و چاپ خبر داده بود.
اشتباه مذکور در کتاب جغرافیا با اعتراضات گسترده انجمن های اولیا و مربیان مدارس و اتحادیه های دانش آموزی وافکار عمومی الجزایر مواجه شده بود.
آنان ضمن اینکه این اشتباه را فاجعه بار خوانده و خواهان برخورد با عاملان آن شدند، اعلام کردند : مساله فلسطین یک مساله محوری و ثابت در ذهن الجزایری هاست.
احمد خالد رییس جمعیت اولیاء دانش آموزان الجزایر این خطا را یک اشتباه بزرگ و مسببان آن را مستحق شدیدترین برخورد عنوان کرده بود.
عبدالرزاق قسوم رییس جمعیت علمای مسلمان نیز با فاحش خواندن این خطا آن را در راستای عادی سازی روابط علمی با رژیم صهیونیستی ارزیابی وعنوان کرد: انباشتن مغز کودکان کشور با این فکر که کشوری به نام اسراییل وجود دارد کاری بس خطرناک است.
این جمعیت ضمن مخالفت خود با توزیع کتاب های جدید بدون آکاهی از محتوی و مندرجات آن اعلام کرد: کتابهای یاد شده را برای بررسی کامل در اختیار متخصصان آموزشی قرار می دهد.
دولت الجزایر به شدت مراقب است که برنامه های آموزشی آن به ویژه در مسایل اساسی مانند به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی یا عادی سازی روابط با آن یا صحرای غربی، با موضع رسمی کشور مطابق باشد.
شبک 6002* 1064 **مترجم کبری آقازری** دبیر - فرشاد محسن زاده
اعتراض عمومی در الجزایر در پی درج نام رژیم صهیونیستی در یک کتاب درسی