Home

رویدادهای خبری امروز شنبه 27 شهریور در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز شنبه 27 شهریور چند رویداد در کردستان خبری می شود که برگزاری نشست مطبوعاتی رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یکی از این رویدادها است.

رویدادهای خبری امروز شنبه 27 شهریور در کردستان