Home

بازداشت دو کارمند محیط زیست استان تهران به دلیل تخلف اداری بوده است

تهران - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به دستگیری معاون فنی و یکی از کارکنان این اداره کل، گفت: این دو نفر حدود 15 روز پیش به دلیل تخلف اداری و به حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.

بازداشت دو کارمند محیط زیست استان تهران به دلیل تخلف اداری بوده است