بازداشت دو کارمند محیط زیست استان تهران به دلیل تخلف اداری بوده است

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بازداشت دو کارمند محیط زیست استان تهران به دلیل تخلف اداری بوده است

تهران - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به دستگیری معاون فنی و یکی از کارکنان این اداره کل، گفت: این دو نفر حدود 15 روز پیش به دلیل تخلف اداری و به حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.

تهران - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به دستگیری معاون فنی و یکی از کارکنان این اداره کل، گفت: این دو نفر حدود 15 روز پیش به دلیل تخلف اداری و به حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند. محمدهادی حیدرزاده روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: معاون فنی و یکی از کارکنان حوزه مدیریت اداره کل محیط زیست استان تهران حدود دو هفته پیش با هماهنگی حراست سازمان و براساس حکم مرجع قضایی به صورت موقت بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: دو کارمند دستگیر شده این اداره کل به منظور روشن شدن جزییات تخلفات اداری و پاسخگویی به اتهامات وارده، همچنان در بازداشت بسر می برند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اداری گفت: برغم برخی شایعات منتشره، از مسئولیت خود استعفا نکرده ام و همچنان مشغول انجام وظیفه هستم.
به گزارش ایرنا، امروز اخباری مبنی بر استعفای مدیرکل محیط زیست استان تهران به دنبال بازداشت دو نفر از کارکنان این اداره کل در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد.
خبرنگار: کامبیز رضایی - سردبیر: محسن فتاحی
تهرام/1699//1625
بازداشت دو کارمند محیط زیست استان تهران به دلیل تخلف اداری بوده است