درمان اعتیاد مادران و نوزادن رایگان است

همدان - ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان همدان گفت: برخی از مراکز درمانی در این استان از انتقال اعتیاد از مادر به جنین جلوگیری می کنند و درمان اعتیاد مادران و نوزادن در این مراکز به صورت رایگان انجام می شود.

درمان اعتیاد مادران و نوزادن رایگان است