680 میلیارد ریال یارانه کتاب در دولت یازدهم پرداخت شده است

ارومیه - ایرنا - معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون 680 میلیارد ریال یارانه کتاب در دولت یازدهم پرداخت شده که این یارانه در بخش های خرید کتاب از ناشران، یارانه نمایشگاهی و یارانه کتابفروشی ها بوده است.

680 میلیارد ریال یارانه کتاب در دولت یازدهم پرداخت شده است