رویدادهای خبری روز دوشنبه 29 شهریور در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز دوشنبه 29 شهریور چند رویداد در کردستان خبری می شوند که سفر استاندار کردستان به شهرستان قروه از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری روز دوشنبه 29 شهریور در کردستان