Home

رویدادهای خبری روز چهارشنبه 31 شهریور در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز چهارشنبه 31 شهریور چند رویداد در کردستان خبری می شوند که برگزاری رژه نیروهای مسلح در شهرهای سنندج و سقز از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری روز چهارشنبه 31 شهریور در کردستان