بی احتیاطی و واژگونی خودرو در جاده های اصفهان بازهم قربانی گرفت

اصفهان- ایرنا- واژگونی دو دستگاه خودروی سواری در جاده سگزی و نیز مسیر تیران به داران در استان اصفهان در مجموع 9 مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت.

بی احتیاطی و واژگونی خودرو در جاده های اصفهان بازهم قربانی گرفت