آمریکا ارائه مجوز فروش هواپیما به ایران را آغاز کرد

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
آمریکا ارائه مجوز فروش هواپیما به ایران را آغاز کرد

تهران- ایرنا- به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سفارش ایران به شرکت های هواپیمایی به خاطر تاخیر در تحویل هواپیماها، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه از آغاز ارائه مجوز واشنگتن به شرکت های غربی برای فروش هواپیما به ایران خبر داد.

تهران- ایرنا- به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سفارش ایران به شرکت های هواپیمایی به خاطر تاخیر در تحویل هواپیماها، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه از آغاز ارائه مجوز واشنگتن به شرکت های غربی برای فروش هواپیما به ایران خبر داد. به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور دو پروانه، فروش هواپیماهای ایرباس به ایران را مجاز دانست و انتظار می رود در روزهای آینده، مجوزهای مشابهی برای شرکت بوئینگ نیز صادر شود.
یک سخنگوی ایرباس به رویترز گفته است که این شرکت مجوز یادشده برای فروش 17 فروند هواپیما در مرحله نخست را دریافت کرده است.
ایرباس اگرچه شرکتی اروپایی است، اما چون در ساخت هواپیماهایش از قطعات آمریکایی استفاده می کند، برای معامله با ایران نیازمند هماهنگی با آمریکا است.
در روزهای اخیر خبرهایی از کاهش سفارش ایران به شرکت ایرباس از 118 فروند هواپیما به 112 فروند هواپیما منتشر شد. این شش هواپیما چون در زمان مقرر به ایران تحویل نشده بودند، از فهرست سفارش حذف شدند.مترجم:زمان رضاخانی**انتشار دهنده:فریبا مدنی
آمریکا ارائه مجوز فروش هواپیما به ایران را آغاز کرد