سیف: نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصاد کشور است/نرخ سود بانکی معقول است

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی در کشور را منطقی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود 45 درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.

سیف: نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصاد کشور است/نرخ سود بانکی معقول است