Home

وداع باشکوه شیرازیها با زنده یاد گلبارنژاد دوچرخه سوار جانباز پارالمپیک ریو

شیراز - ایرنا - پیکر زنده یاد بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوارجانباز و پرافتخار کشورمان که در رقابت های پارالمپیک ریو جانش را از دست داد، جمعه دوم مهر با وداع با شکوه شیرازی ها همراه با دوچرخه سواران تا گلزار شهدا تشییع شد.

وداع باشکوه شیرازیها با زنده یاد گلبارنژاد دوچرخه سوار جانباز پارالمپیک ریو
  test