آبگرفتگی نقطه ای و محلی در برخی از شهرهای مازندران

ساری - ایرنا - بارندگی رگباری که از نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه در مازندران شروع شد ، سبب آبگرفتگی معابر و خیابان ها به صورت نقطه ای در برخی مناطق شده است .

آبگرفتگی نقطه ای و محلی در برخی از شهرهای مازندران