رویدادهای خبری روز دوشنبه 5 مهر در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز دوشنبه 5 مهر چند رویداد در کردستان خبری می شوند که برگزاری مراسم ویژه روز جهانی جهانگردی از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری روز دوشنبه 5 مهر در کردستان