Home

واژگونی خودرو سواری در شهرکرد یک کشته داشت

شهرکرد - ایرنا - واژگونی یکدستگاه خودرو سواری سمند در محور شهرکرد - فرخشهر یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.