170مجموعه فرهنگی و تاریخی در کشور به بخش خصوصی واگذار می شود

کرج-ایرنا-معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: 170 مجموعه فرهنگی و بناهای تاریخی که امکان درآمدهای اقتصادی و فرهنگی دارند به بخش خصوصی واگذار می شود.

170مجموعه فرهنگی و تاریخی در کشور به بخش خصوصی واگذار می شود