Home

ادعای رسانه های صهیونیستی: «ذوالفقار» بزودی وارد زرادخانه حزب الله می شود

بیروت – ایرنا – روزنامه لبنانی الاخبار روز چهارشنبه نوشت : همانطور که انتظار می رفت اسرائیل نگرانی خود را از تولید موشک « ذوالفقار» که یک محصول نظامی ساخت داخل ایران و از جدیدترین و دقیق ترین موشک های موجود در زراد خانه موشکی آن است، ابراز کرد.

ادعای رسانه های صهیونیستی: «ذوالفقار» بزودی وارد زرادخانه حزب الله می شود