Home

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در خلیل آباد

مشهد- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست خلیل آباد گفت: سه شکارچی غیر مجاز در این شهرستان قبل از اینکه موفق به خسارت به محیط زیست شوند، دستگیر شدند.

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در خلیل آباد