تالیف کتب درسی پایه های 11 و 12 آغاز شده است

شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
تالیف کتب درسی پایه های 11 و 12 آغاز شده است

تهران - ایرنا - مدیر کل تالیف کتاب های درسی ابتدایی و نظری وزارت آمورش و پرورش گفت: هر چند که مهر شروع سال تحصیلی است اما تولید کتب درسی برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم سال های آینده از هم اکنون آغاز شده است.

تهران - ایرنا - مدیر کل تالیف کتاب های درسی ابتدایی و نظری وزارت آمورش و پرورش گفت: هر چند که مهر شروع سال تحصیلی است اما تولید کتب درسی برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم سال های آینده از هم اکنون آغاز شده است. به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، محمود امانی طهرانی روز شنبه در همایش تجلیل از مولفان و پدید آورندگان کتاب های درسی و مواد آموزشی اظهار داشت: امسال تمامی کتاب های درسی به موقع به دست دانش آموزان رسید و مشکلی در این رابطه وجود نداشت.
وی افزود: کتاب های پایه دهم نیز که حاوی عناوین جدید است تا جایی که بدنه اجرایی منابع آموزشی اجازه می داد نوآوری داشته است.
مدیر کل تالیف کتب درسی ابتدایی و نظری ادامه داد: در این کتاب ها تلاش شده تا محتوا کاربردی باشد و جریان یادگیری تقویت شود.
امانی طهرانی اضافه کرد: سال تحصیلی جدید با تولید بیش از 30 عنوان کتاب جدید برای پایه دهم، 9 عنوان کتاب برای پایه ششم و هفت هزار صفحه تولید محتوا به همراه کتاب راهنمای معلم و مجموعه برفراز آسمان به استقبال دانش آموزان رفت.
وی یادآور شد: چاپ مجله رشد ویژنامه پایه دهم ضمیمه رشد معلم با موضوع معرفی کتاب های درسی و برنامه ویژه مدرسه و راه اندازی سامانه برخط و تمام الکترونیک کتاب های جدیدالتالیف از دیگر اقدامات این دفتر برای آماده سازی کتاب های درسی به شمار می رود.
یازدهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان کتاب های درسی و مواد آموزشی با حصور علی اصغر فاتی وزیر آموزش و پرورش اکنون در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در حال برگزاری است.
تالیف کتب درسی پایه های 11 و 12 آغاز شده است
jkkjkjkjkj