Home

لزوم چاره جوئی برای جلوگیری از مرگ روزانه 45 نفر در جاده ها

کرج -ایرنا- ١٦‌هزار و ٥٠٠ کشته و ٣١٣‌ هزار مصدوم، معلول و از کار افتاده نتیجه حوادث رانندگی و جاده ای در سال گذشته بوده که هزینه های مادی و اجتماعی بسیاری را بر کشور تحمیل می کند و شناخت عوامل بروز این حوادث و تلاش برای رفع آنها باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.