سندرز : احتمال معافیت مالیاتی ترامپ ماحصل نظام سیاسی فاسد در آمریکا است

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
سندرز : احتمال معافیت مالیاتی ترامپ ماحصل نظام سیاسی فاسد در آمریکا است

تهران – ایرنا – «برنی سندرز» از چهره های سرشناس حزب دمکرات و از نامزد های اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واکنش به افشای احتمال دو دهه معافیت مالیاتی «دونالد ترامپ» جمهوریخواه گفت: احتمال فرار مالیاتی ترامپ ماحصل نظام سیاسی فاسد در آمریکا است.

تهران – ایرنا – «برنی سندرز» از چهره های سرشناس حزب دمکرات و از نامزد های اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واکنش به افشای احتمال دو دهه معافیت مالیاتی «دونالد ترامپ» جمهوریخواه گفت: احتمال فرار مالیاتی ترامپ ماحصل نظام سیاسی فاسد در آمریکا است. به گزارش ایرنا، سندرز در گفت و گوی زنده خبری با شبکه سی.ان.ان (CNN) افزود: طی 10 سال گذشته تعداد میلیارد های آمریکایی 10 برابر شده است. بسیاری از آنها با گریزگاه های مالیاتی آشنایی دارند که توسط دلال های سیاسی و دوستان آنها در کنگره آمریکا به سرمایه داران معرفی شده است و اجازه می دهد تا از پرداخت مالیات معاف شوند و یا مالیات کمتری پرداخت کنند.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که طبقه متوسط جامعه با ساعت های بیشتری و با حقوق پایین کار می کنند، مالیات خود را پرداخت می کنند. مردم به همین علت خشمگین و خواستار تغییرات اساسی در قوانین آمریکا هستند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا روز یکشنبه با انتشار بخشی از اظهار نامه مالیاتی «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1995 گفته بود که ترامپ مجاز بوده است تا به علت تحمل ضرر 916 میلیون دلاری، از پرداخت مالیات برای نزدیک به دو دهه معاف شود.
نامزد حزب جمهوریخواه تاکنون از انتشار عمومی اظهار نامه مالیاتی سالانه خود خودداری کرده و این موضوع به بازار شایعات دامن زده است.
ترامپ از سویی وعده کاهش بی سابقه نرخ مالیات را مطرح کرده و قرار است سقفی 15 درصدی برای نرخ مالیات پرداختی شرکت های تجاری آمریکایی تعیین کند؛ موضوعی که بسیاری آن را در حمایت از اقلیت ثروتمند آمریکا می دانند.
سندرز : احتمال معافیت مالیاتی ترامپ ماحصل نظام سیاسی فاسد در آمریکا است