پیشنهادهایی برای رفع تنگناهای اعتباری سیستم بانکی

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران چهار عامل معوقات بانکی، دارایی های مازاد، بدهی دولت به سیستم بانکی و موانع افزایش سرمایه بانک ها را دلایل تنگنای اعتباری سیستم بانکی دانست و برای رفع آنها پیشنهادهایی داد.

پیشنهادهایی برای رفع تنگناهای اعتباری سیستم بانکی