Home

سیامند رحمان: همچنان به رکورد شکنی می اندیشم

ارومیه- ایرنا- سیامند رحمان قهرمان وزنه برداری پارالمپیک و جهان گفت: همچنان به رکورد شکنی در عرصه های جهانی می اندیشم چرا که حمایت های مردم همواره موجب دلگرمی من است.

سیامند رحمان: همچنان به رکورد شکنی می اندیشم