اجرای طرح آزمایشی رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شد

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵
اجرای طرح آزمایشی رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شد

تهران-ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شده است.

تهران-ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شده است. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، مرضیه گرد روز سه شنبه در سومین نشست علمی پژوهشی طرح رتبه بندی مدارس که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برگزار شد، افزود: این طرح در 20 مدرسه غیردولتی به مورد اجرا گذاشته می شود.
وی گفت: برنامه ریزی و تصمیم گیری های سازمان مدارس غیردولتی باید طبق سند تحول بنیادین صورت گیرد که در همین راستا طرح پژوهشی رتبه بندی مدارس غیردولتی از دو سال قبل با همت اساتید معتبر امر تعلیم و تربیت شروع به کار کرد و امروز خروجی مطلوب طرح مورد تایید قرار گرفت.
گرد افزود: اهداف غایی طرح فراهم کردن زمینه مناسب برای شفاف سازی فعالیت های مدارس غیردولتی، ایجاد وحدت رویه در فعالیت های مدارس در راستای ارتقاء مستمر کیفیت و بهبود عملکرد آنان، فراهم شدن زمینه های ارزشیابی عملکرد مدارس و ایجاد شرایط مناسب جهت تعالی و ارتقاء کیفیت مستمر مدارس غیردولتی در راستای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
وی ضمن اشاره به کلیات طرح گفت: کار بزرگ و بنیادین علمی در حوزه پژوهش صورت گرفته که از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار است و متناسب با شرایط کشور و طبق سند تحول بنیادین برای کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی به اجرای آزمایشی در می آید.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی افزود: در کنار طرح رتبه بندی مدارس، طرح نظارت و ارزیابی مدارس نیز درحال انجام است که مکمل این طرح است و امیدواریم هرچه زودتر بتوان با اجرای آزمایشی آنان به نتیجه مطلوب رسید و برای اجرای سراسری آن در کشور برنامه ریزی کرد.
معاون وزیر افزود: بسترسازی این طرح بسیار حائز اهمیت است و همکاران سازمان و مجریان طرح رتبه بندی بعنوان حامیان طرح در امر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی باید اهتمام بیشتری داشته تا اطمینان خاطر موسسین و همراهی آنان به طرح ایجاد شود.
وی ضمن اشاره به نقش مهم نظارت و ارزیابی به عنوان مکمل طرح رتبه بندی مدارس افزود: بخش مهمی از کار سازمان در این طرح تضمین کیفیت طرح است که باید بطور ویژه و جدی دنبال شود که امیدواریم با اجرای متناوب هر سه سال آن بتوان تضمین کیفیت آن را نیز افزایش دهیم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: سایر بخش های وزارتخانه نیز علاقه مند به اجرای طرح رتبه بندی در مدارس است و درخواست ارایه نتایج را داشتند که ما اعتقاد داریم با توجه به اینکه این طرح مختص مدارس غیر دولتی است و هنوز اجرای آزمایشی آن صورت نگرفته از انتشار طرح جلوگیری می شود.
اجرای طرح آزمایشی رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز شد