Home

جنجال بر سر درآمد پناهجویان در اتریش بالا گرفت

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵
جنجال بر سر درآمد پناهجویان در اتریش بالا گرفت

وین - ایرنا - پس از آنکه تندروهای اتریش با درآمد 5 یورو در ساعت برای کارگران پناهجو مخالفت کردند، 'ولفگانگ سبوتکا' وزیر کشور اتریش از کاهش این میزان به 2,5 یورو در ساعت خبر داد که موجب افزایش جنجال ها شد.

وین - ایرنا - پس از آنکه تندروهای اتریش با درآمد 5 یورو در ساعت برای کارگران پناهجو مخالفت کردند، 'ولفگانگ سبوتکا' وزیر کشور اتریش از کاهش این میزان به 2,5 یورو در ساعت خبر داد که موجب افزایش جنجال ها شد. به گزارش روزنامه اتریشی استاندارد، وزیر کشور اتریش گفته است که با وجود مخالفت ها همین مقدار برای پناهجویان که خواهان کارهای اجتماعی هستند، کافی است.
در همین حال 'توماس دروزدا' معاون صدر اعظم اتریش در امور شورای وزیران تاکید کرد که در جسله امروز دولت، از اعضا خواهد خواست که این پیشنهاد را رد کنند. به گفته دروزدا، پرداخت 2,5 یورو در ساعت بسیار زشت، ناپسند و دور از ارزش های کشور ما در قبال رفتار با پناهجویان است.
وی خطاب به وزیر کشور گفت: می توانیم به جای آنکه سقف حقوق برای کار پناهجویان در نظر بگیریم، ساعات کاری آنان را تا 10 ساعت تعیین کنیم تا آنها درآمد بیشتری نداشته باشند.
معاون صدراعظم اتریش تصریح کرد که این موضوع به برنامه ریزی و ارزیابی دیگر کارشانسان نیز احتیاج دارد.
پیشتر، وزیر کشور اتریش اعلام کرده بود که قرار است پناهجویان طبق سقف تعیین شده ای درآمد کسب کنند و درآمد آنها 5 یورو در ساعت باشد. اما این پیشنهاد با واکنش منفی بسیاری از تندروها مواجه شد.
بسیاری از کشورهای اروپا با افزایش گشت های مرزی و بستن گذرگاه ها، مانع از ورود پناهجویان شده اند. اتحادیه اروپا نیز با آنکارا توافق کرده است که ترکیه در ازای دریافت پول، از پناهجویان در خاک خود میزبانی کند و مانع از ورودشان به اروپا شود.
این اتحادیه روز گذشته با افغانستان برای بازگشت پناهجویانی که صلاحیت آنان برای پناهندگی رد می شود، توافق کرد. هزینه بازگشت پناهجویان افغان برعهده اروپا خواهد بود.
جنجال بر سر درآمد پناهجویان در اتریش بالا گرفت