استاندار یزد: زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری به یک روز کاهش یابد

یزد - ایرنا - استاندار یزد گفت: با آغاز به کار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان باید صدور مجوز سرمایه‌گذاری در یزد آسان شود و زمان آن به یک روز کاهش یابد.

استاندار یزد: زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری به یک روز کاهش یابد