Home

40 درصد جانباختگان حوادث رانندگی روستایی هستند

مشهد- ایرنا- رئیس اداره پیشگیری از سوانح و حوادث مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 40 درصد متوفیان حوادث ترافیکی مربوط به 28 درصد جمعیت روستایی کشور است.

40 درصد جانباختگان حوادث رانندگی روستایی هستند
  test